وب سایت رسمی فوربز فارسی

 رسانه ای جهانی متمرکز بر تجارت,سرمایه‌گذاری, فن آوری, کارآفرینی, رهبری و سبک زندگی
(صفحه اصلی رهبران کسب و کار ایرانی)

وب سایت فوربز فارسی با هدف ترجمه مقالات نشریه جهانی فوربز بمنظور ارتقای آگاهی هموطنان فارسی زبان سراسر جهان در حوزه های تجارت،سرمایه‌گذاری، کارآفرینی فناوری، رهبری و سبک زندگی و همچنین حمایت از بخش های مذکور برای ایرانیان داخل و خارج کشور ایجاد گردیده است