مدیرعامل اکسی خانم ویکی هالوب اموال بین المللی را فروخت و دوباره در ایپریل ۲۰۱۹ در کنفرانس میلکن به شرکت در پرمین متمرکز شد . یک جنگ مزایده در تابستان میباشد !  وارن بافت با شرکت آکسیدنتال پترولیوم یک تیم تشکیل داد تا از پیشنهاد ۵۷ میلیارد دلاریش برای نفت آندارکا حمایت کند. بدین معنی […]
این محتوا تنها برای اعضا در دسترس است. برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .