نوشته‌ها

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سابق ایران ایر  دکترای هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف

فرزانه شرفبافی که متولد سال ۵۴ است یک تاجر و مدیرعامل و رییس هیئت مدیره ایران ایر بوده است.او دوره های خود را در دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه هوانوردی شهید ستاری گذرانده است.شرفبافی پیش از تصدی پست مدیرعاملی ایران ایر در سمت مذیریت تحقیقات این شرکت انجام وظیفه می کرد.