نوشته‌ها

محقق دانشکده پزشکی هاروارد

کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران در رشته بیوتکنولوژی

دکترا از دانشگاه لوزان École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) در کشور سوئیس

خانم عسگری که متولد و بزرگ شده ایران است دکترای خود را از دانشکده پلی تکنیک لوران دریافت کرد جاییکه به مطالعه ژنوم های انسانی بیماری های عفونی مربوط می شد.امسال جایزه تحقیقات طبیعی برای علوم مبتکرانه و الهام بخش در شاخه دستاوردهای پزشکی به خانم عسگری اهدا شد.تمرکز دکترای سمیرا بر روی نقش ژنتیک انسان بر اثر بیماری های عفونی است.او در ابتدای سال دوهزار و هفده میلادی به LIMAA ملحق شد.

اگر می‌خواهید داستان تکامل انسان را بدانید، نگاهی به دی.ان.ای آنها بیندازید. کل این حماسه برای کسانی که آن را درک می کنند در سلولها  نوشته شده است. سمیرا عسگری، پژوهشگر فوق‌دکترا در دانشکده پزشکی هاروارد، توضیح داد: «بیشتر وقایعی که در طول تکامل رخ داده‌اند در ژنوم انسان‌ها ثبت شده‌اند. »او در تحقیق خود […]
برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .