نوشته‌ها

موضوعاتی وجود دارند که خیلی با آن‌ها در نمی افتید. همان طور که جیم کروچی در آهنگ معروفش می‌گوید:«تو شنل سوپرمن را نمی‌کِشی، توی باد تف نمی اندازی، ماسک را از روی رنجر تنها بر نمی‌داری، و با جیم در نمی افتی.» این مورد دیگر را نباید به لیست خود اضافه کنید: با استرس در […]
برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .