نوشته‌ها

دونالد.جان.ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکا بود که روز چهارشنبه دو بار توسط دموکرات های مجلس نمایندگان استیضاح شد. ده جمهوری خواه دیگر نیز به آنها پیوستند و ترامپ را به دامن زدن به شورش خشن ششم ژانویه در پایتخت آمریکا متهم کردند که در نهایت منجر به مرگ پنج نفر شد. حقایق کلیدی ​​​​​​​​با پیوستن […]
برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .