نوشته‌ها

محقق در دانشگاه Michigan State

فارغ التحصیل از مقطع دکترا در رشته حشره شناسی از دانشگاه Purdue

حوزه تحقیقاتی : فیزیولوژی , زیست شناسی رفتاری,مدیریت آفات برای بعد از برداشت محصول, مدیریت آفت حشرات , حشره شناسی و آمار

برای این مطالعه تیمی از دانشگاه پردو(مهسا فردیسی,امیا دی,گوندالکار,ارون ار اشبروک و مایکل ای شارف) از چند دپارتمان افراد کم درآمد در دنویل , ایلینوی و ایندیانا پلیس بازدید کردند.آنها نمونه هایی از این سوسک را پیدا کرده و مقاومت آنها را در برابر حشره کش ها و سه استراتژی مختلف آزمایش کردند.

ادامه در قسمت مقالات سایت