نوشته‌ها

 از رهبران Canaan Beta

هوتن علاوه بر رهبری Canaan Beta در صنعت بلاکچین نیز سرمایه گذاری کرده است.او همچنین ارتباط کاری نزدیکی با SaaS  که یک شرکت در حوضه فناوری مالی است و همینطور دارایی مشتریان دارد.هوتن پیش از آنکه به کانادا بیاید ۳ سال را صرف کسب و کارهای مرتبط با تیم لینکدین در سیلیکن ولی آمریکا کرد و در آنجا بر روی موبایل و تیم های محصول کار کرد و در رشد از ۳۰ تا ۷۰ درصدی سهیم بود.او پیش از لینکدین یک بانکدار حوضه سرمایه گذاری فناوری بود.هوتن در رشته های ریاضیات و اقتصاد از دانشگاه Northwestern فارغ التحصیل شده است.