نوشته‌ها

اگر می‌خواهید داستان تکامل انسان را بدانید، نگاهی به دی.ان.ای آنها بیندازید. کل این حماسه برای کسانی که آن را درک می کنند در سلولها  نوشته شده است. سمیرا عسگری، پژوهشگر فوق‌دکترا در دانشکده پزشکی هاروارد، توضیح داد: «بیشتر وقایعی که در طول تکامل رخ داده‌اند در ژنوم انسان‌ها ثبت شده‌اند. »او در تحقیق خود […]
برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .