نوشته‌ها

​​​​​​​​تریش موسکونی، مدیر ارشد استراتژی و توسعه شرکت سیکرونی می‌گوید:«ما به ماه فوریه بر نمی‌گردیم.» بیانیه او دیدگاه اجرایی آمریکایی بنکر در دهم سپتامبر درباره اینکه چگونه خدمات مالی از کرونا حتی قوی‌تر از قبل ظاهر خواهند شد را جمع‌بندی می‌کند. موضوع مشترک: هدف پس از همه گیری ویروس کرونا، بازگشت به شیوه های قبلی […]
برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .