نوشته‌ها

حقوقدان و معاون توسعه در فیسبوک مهندس برق از دانشگاه سانتاکلر

امین ذوفنون معاون توسعه در فیسبوک است جایی که او از سال ۲۰۱۱ استراتژی های اولیه شرکت شامل ادغام و اکتساب(خرید) را راهبری می کند.او در این جایگاه مذاکرات و اقدامات اجرایی تعدادی از خریدهای فیسبوک شامل اینستاگرام واتساپ و اکلوث بر عهده داشته است.

امین پیش از فیسبوک به مدت ۸ سال مدیر توسعه گوگل بوده است که مسئولیت استراتژی های اولیه شامل تجارت های جدید ادغام و اکتساب و سرمایه گذاری ها را تقبل کرده است.

او در موسیقی نیز همچون پدر خود استاد محمود ذوفنون و پدربزرگش حبیب ذوفنون متبحر است و ساز مورد علاقه اش ۳ تار می باشد.
بسیاری از سرمایه گذاران و کارآفرینان آمریکایی هنوز از طریق سوال در مورد پایان تحریم‌های سازمان ملل آشفته هستند – – و اکنون، تحمیل یک مجموعه جدید از تحریم‌ها توسط دولت آمریکا – یعنی برای آن‌ها. دولت آمریکا تحریم‌های جدید را نتیجه آزمایش‌های موشک‌های بالستیک دانست که در سال گذشته توسط دولت ایران انجام شد. […]
برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .