نوشته‌ها

سازندگان املاک و مستغلات در حال ورود به نزاع وام تجاری هستند و با احتیاط بیشتر بانک‌ها وام می‌گیرند. ​ در حالی که وام دهندگان سنتی همچنان استانداردهای اعتباری خود را تشدید می‌کنند و وام‌ املاک کمتری می‌گیرند، سازندگاندر حال گسترش مشاغل خود هستند تا بدهی پروژه های همتایان خود را تأمین کنند و کارشناسان […]
برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .