نوشته‌ها

معاون آمازون دکترای فلسفه و مهندسی برق از دانشگاه میشیگان پروفسور دانشگاه واشنگتن مهندس گوگل و مدیر اسبق گوگل ایکس خالق عینک گوگل و لنز تماسی محقق دانشگاه هاروارد مدیر محصول در نانوویشن 

او که از دانشگاه میشیگان فارغ التحصیل شده است از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۱ بعنوان طراح و مدیر محصول برای دستگاه های فوتونیک با فناوری های نانو همراه بوده است.از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ در دانشگاه هاروارد و در رشته شیمی و زیست شناسی شیمیایی بعنوان دستیار پزشک بر روی دستگاه های زیست_پزشکی کار می کرده است.

پرویز به همراه همکاران خود متدی را ابداع کرد که منجر به یافتن تشخیص های کلاروس شد که توسط خروجی های ارگانیک حاصل می شود.او از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ یک دستیار پروفسور و از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ یک پروفسور شریک و از آن سال تاکنون در دپارتمان مهندسی برق دانشگاه واشنگتن یک پروفسور مستقل بوده است.پرویز از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ یک مهندس گوگل و در گوگل ایکس یک مدیر بوده است.

او خالق عینک گوگل است و از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ این برنامه را ایجاد نموده و رهبری کرده است.وی همچنین یکی از بنیانگذاران برنامه لنزهای هوشمند تماسی گوگل بوده است.حوضه علاقه مندی بابک فناوری های پیشرو با رویکرد اجتماعی ارتباطات جدید و محاسبات کامپیوتری بیوتکنولوژی فناوری های نانو و میکرو فوتونیک و مهندسی ابعاد است .در سراسر جهان هزاران مقاله درخصوص کار بابک نوشته شده است.