در حال حاضر تقریباً ۷۰ درصد از دانشجویان دانشگاه علوم و مهندسی در ایران دختر هستند، با وجود این که در زمینه استارت‌آپ‌ها زنان ایرانی کمرنگ هستند ولی در عین حال با تجربه با شرکت‌های نوپا که آن‌ها را تشویق می‌کنند و صد البته آن‌ها هر روز بیش‌ از قبل در این زمینه نقش بیشتری […]
این محتوا تنها برای اعضا در دسترس است. برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .