دو سال پیش وقتی علیرضا طهماسب از سیلیکون ولی بازدید کرد، هنوز هم به پیدا کردن شغلی دانشگاهی فکر می کرد. علیرضا در آن زمان دانشجوی امپریال کالج لندن بود که از تهران پذیرش شده بود و مقالاتی را در مورد رابط های کاربری در مجلات دانشگاهی منتشر کرده بود. در سفری همراه با دیگر […]
این محتوا تنها برای اعضا در دسترس است. برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .