مجرمان سایبری ایرانی که موفق به اخذ گواهی نامه دولتی با گذاراندن دوره های امنیتی دردانشگاههای انگلستان دولتی شده بودند، سعی داشتند به حداقل یکی از حساب های دانشگاه در طی دوره دست یابند. به گفته محققان، گروه هک حداقل ۱۸ دانشگاه بریتانیا را هدف قرار دادند. که شامل فهرست موسسات پرواز بود. اما همچنین مواردی […]
این محتوا تنها برای اعضا در دسترس است. برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .