بسیاری از سرمایه گذاران و کارآفرینان آمریکایی هنوز از طریق سوال در مورد پایان تحریم‌های سازمان ملل آشفته هستند – – و اکنون، تحمیل یک مجموعه جدید از تحریم‌ها توسط دولت آمریکا – یعنی برای آن‌ها. دولت آمریکا تحریم‌های جدید را نتیجه آزمایش‌های موشک‌های بالستیک دانست که در سال گذشته توسط دولت ایران انجام شد. […]
این محتوا تنها برای اعضا در دسترس است. برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .