شام احسانی یک کارآفرین ایرانی که با خانواده اش درکشور کنیا بود، راهی برای جلوگیری از شکست پیدا کرد و شرایط  را در هتل نایروبی تغییر داد و موفقیت را از آن خود کرد.آقای شام احسانی،  ایران را قبل از انقلاب ۱۳۵۷ ترک کرد و به کنیا  آمد و سر راهش به استرالیا رفت . […]
این محتوا تنها برای اعضا در دسترس است. برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .