اگر شما در یک شرکت چند ملیتی کار می کنید،اهمیت داشتن یک شبکه بین المللی و ساختن مشخصهء بین المللی را می دانید. با این حال، ساختن مشخصات شما و نفوذ در سطح بین المللی  به داشتن بخشی از این چند ملیتی بزرگ محدود نمی­شود. همانطور که جهان از بین می­رود و کوچک میشود، دسترسی […]
این محتوا تنها برای اعضا در دسترس است. برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .