در مواجهه با جمعیتی که به سرعت در حال پیر شدن است ، ژاپن در حال تبدیل شدن به راه حل های جدید برای این مشکل پیچیده شده است با توجه به کمبود زاد و ولد، بیش از یک پنجم ژاپن اکنون ۷۰ سال یا بیشتر سن دارند. در همین حال، افراد کافی برای مراقبت […]
این محتوا تنها برای اعضا در دسترس است. برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .