در اصول نظری ، ساختن یک گروه به نظر تا حدی خیلی ساده  و پیش‌پاافتاده است: شما تعداد ناچیزی از موقعیت‌های شغلی را  به کارکنان منتصب می‌کنید، کاملاً به برنامه‌های کاربردی نگاه کنید و مذاکرات مصاحبه‌ها را آسان کنید. این موضوع چقدر می‌توانست دشوار و سخت باشد؟ بسیار خوب، چنان‌که بسیاری کارآفرینان می‌توانند برای دشواری […]
این محتوا تنها برای اعضا در دسترس است. برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .