به نظر می رسد که واردشدن  در کسب و کار  خودتان  همچون  فرورفتن  در گودالی برای چیزی  بی اهمیت  باشد. با اینحال  نمونه ای بارز از کارافرینان،فرایند خلاقانه و ماجراجویی ها  وپیش آمدها میتواند بسیار برایشان هیجان انگیز باشد. اگر چه  هنوز  می تواند بسیار  برایشان چالش هایی در پی داشته باشد.انزوا و تنهایی ،خود […]
این محتوا تنها برای اعضا در دسترس است. برای دسترسی به مقاله ها، شما باید یکی از طرح های اشتراک را خریداری کنید؛ اگر اشتراک دارید، وارد شوید .